2008

Forsoningspris til Elias Akselsen

 Elias Akselsen minnet oss om et lite verdig kapittel i norsk historie da han mottok Blanche Majors forsoningspris 2008 i Risør i går.

Det er Aktive Fredsreiser som deler ut prisen og denne gangen gikk prisen til Akselsen for hans innsats som brobygger mellom taterfolket og det norske samfunn. Det ble en verdig og flott seremoni i Risørhuset, forteller Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva som var tilstede. --- Akselsen kvitterte for prisen med å holde en kraftfull og sterk konsert der han mellom en rekke sanger fortalte om de grove overgrepene som  norske myndigheter utsatte taterne for. Denne etniske minoriteten  fikk ikke dyrke sin kultur, musikk eller tradisjoner. En rekke tatere ble lobotomert, og det ble også innført en lov om at alle tatere mellom 12 og 40 skulle steriliseres. Mange barn ble tatt fra sine foreldre og satt i barnehjem. Les mer om prisutdelingen og Elias Akselsen i Aust-Agder blad