2008

Kick-off for Mangfoldsåret 2008 i Sandefjord

Sandefjordmuseene hadde valgt å åpne Mangfoldsåret 2008 med et kickoff for sine ansatte 4. januar og ga oppdraget til Menneskerettighetsakademiet.

Etter Lillian Hjorths innledende foredrag om "det norske mangfold anno 2008", deltok alle i to øvelser etterfulgt av diskusjon om hvordan stereotypier og fordommer skapes og vedlikeholdes. Et søkelys på hvem som har vært  "de andre" i Norge de siste 100 år, satte det hele i et historisk perspektiv. Workshopen ble avrundet med en diskusjon om hvordan museene og deres ansatte kan engasjere seg i forhold til det flerkulturelle Norge.  "Bevisstgjørende" var stikkordet som ble nevnt flest ganger i de gode evalueringene. Les om workshopen påKulturelt Mangold.no