2008

Menneskerettigheter på Høgskolen i Oslo

 Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth underviste for studentene på"Flerkulturell forståelse" på Høgskolen i Oslo 10. januar.

Innføring i menneskerettigheter samt belysning av menneske-rettighetenes universalitet var sentrale temaer. Er det riktig som enkelte kritikere hevder at rettighetene er "vestlige"? Studentene var svært engasjerte og brukte anledningen til å spørre og grave om tidsaktuelle spørsmål og utfordringer. Den avsluttende diskusjons-øvelsen med fokus på menneskerettslige dilemmaer, demonstrerte tydelig hvordan vi alle påvirker og former hverandre gjennom dialog og kommunikasjon. En innholdsrik dag både for kursholder og studenter!