2008

Pressefrihet i Russland

Reporters without Borders rapporterer at blant 168 undersøkte land, ligger Russland på 147. plass på listen over hvor farlig landet er for journalistenes sikkerhet.

Glasnost Defence Foundation rapporterer også om situasjonen. I 2007 ble det registrert: 8 drepte journalister, 75 tilfeller av overfall, 33 tilfeller av sensurering av materiale, 140 ulovlige arrestasjoner, 92 tilfeller av arrest og konfiskering av opplag, 41 tilfeller av angrep og skade på hjemmesider på Internet. Les resten av punktnotatet som Eugenia Khoroltseva utarbeidet til seminaret på Universitet i Oslo 29. januar 2008