2008

Russlandseminar på Universitetet i Oslo

Det var godt oppmøte blant studentene da Natur og ungdom inviterte til seminar om situasjonen for ytringsfrihet og menneskerettigheter i Russland i går.

Innledere var Dmitry Nesterov fra Aetas (Natur og ungdoms russiske søsterorganisasjon i Arkhangelsk), Aage Borchgrevink fra Helsingforskomiteen og Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva. Tilhørerne viste stor interesse og panelet fikk mange spørsmål. Khoroltseva fokuserte på den vanskelige pressefriheten. Les hennes punktnotat fra seminaret. Bildet: Dmitry Nesterov, Eugenia Khoroltseva og Aage Borchgrevink