2008

Workshops for konfirmantledere

Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth var ansvarlig for gjennomføringen av to worskhops om menneskerettigheter for Human-Etisk Forbunds konfirmantledere på Vettre hotell i Asker lørdag 26 januar.

Menneskerettigheter er viktig tema i konfirmasjonsundervisningen og kurslederne erfarte selv, gjennom å delta i aktiviteten  "Den nye planeten", hvordan man kan få en forståelse av emnet på en spennende og utforskende måte. På programmet sto også et innførende foredrag om menneskerettigheter og menneskerettighetenes historie.