2009

– Det at FN har bestemt at 2009 skal være internasjonalt år for undervisning i menneskerettigheter viser hvor viktig slik opplæring er for å fremme fred og demokratisk utvikling, uttaler prosjektleder Eugenia Khoroltseva

 - Disse øvelsene vil vi absolutt bruke i undervisningen, var omkvedet som gikk igjen etter   Menneskerettighetsakademiets workshop på konfirmasjonsledersamlingen til Akershus fylkeslag av Human-Etisk forbund 24 januar.