2009

Mye god undervisning i Kaliningrad

 -- Det var fint å se de mange gode eksemplene på hvordan lærerne underviser i egne klasserom, sier Eugenia Khoroltseva etter kurset i Kaliningrad, Russland fra 2. til 6. november.

Rundt 30 lærere fulgte kurset som omhandlet  flerkulturell forståelse, menneskerettigheter og deltakende pedagogikk, og mange av lærerne hadde fått i oppgave å  presentere egne undervisningsopplegg. Tiltaket var en oppfølging av tidligere kurs, og de fleste deltakerne har nå fått solid kompetanse på å undervise i temaene. Lærerne understreker at de synes kunnskapen er svært viktig. Kurset, som er et samarbeid mellom Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad, Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og Menneskerettighetsakademiet, fikk meget gode evalueringer.