2009

Viktig undervisningssamarbeid

-- Det er viktig å utveksle kompetanse om menneskerettighetsundervisning, uttaler Menneske-rettighetsombudet i Kaliningrad Irina Vershinina til den russiske nettsidenMenneskerettigheter i Russland.

I intervjuet, som ble gjort i forbindelse med Barnekonvensjonens 20-årsjubileum, omtaler hun, i positive vendinger, lærerkursene som Menneskerettighetsakademiet organiserer i Kaliningrad sammen med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva). Vershinina sider det er viktig at samarbeidet fortsetter og at det skal etableres en gruppe trenere som kan undervise i menneskerettigheter i regionen.Les intervjuet med Irina Vershinina (russisk)  SE BILDER fra lærerkurset i november (norsk)