2010

Kurs for pedagogikkstudenter i Russland

26 studenter og lærere på Tsjernahovsk pedagogiske høgskole utenfor Kaliningrad, Russland, deltok på et kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra 15. til 18. november.

Kurset ble organisert av Menneskerettighetsakademiet (MRA) i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture. Kursledere var Eugenia Khoroltseva (MRA) og Vsevolod Lukhovitsky. Som fremtidige lærere og sosialarbeidere er kunnskap om det internasjonale menneskerettighetssystemet vesentlig for studentene og de ga uttrykk for at kurset var meget nyttig. Studentene fremhevet kunnskap om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, FN-systemet, barns rettigheter og det sivile samfunn, som særlig viktige temaer. Program