2010

Menneskerettighetsombudet i Kaliningrad i Oslo

Menneskerettighetsakademiet hadde fra 4. til 7. oktober besøk av menneskerettighets-ombudet i Kaliningrad Irina Vershinina og hennes juridiske rådgiver Svetlana Larina.

Foruten å samtale om undervisningsaktivitetene som akademiet driver i Kaliningrad, og som ombudet støtter, var et av formålene med besøket at det russiske ombudet skulle møte norske kolleger for å utveksle informasjon og diskutere arbeidsmåter. Sammen med akademiets representanter møtte Vershinina og Larina Likestilings- og diskrimineringsombudet, Barneombudet, Utenriksdepartementet og Sivilombudsmannen.