2011

Vel tjue ansatte i Sloreåsen og Halleragbakken barnehager i bydel Søndre Norstrand i Oslo fikk en inspirerende start på det nye året da Menneskerettighetsakademiet (MRA) sto for en fire-timers workshop i flerkulturell forståelse mandag 3. januar.

Menneskerettighetsundervisning bidrar på en langsiktig og bærekraftig måte til å fremme menneskerettighetene og må derfor være en kjerneoppgave for en Nasjonal institusjon for menneske-rettigheter (NI), uttaler Menneskerettighetsakademiet i sitt innspill til teamet som utreder organiseringen av og oppgaver til dagens NI.