2011

Kompendium om menneskerettighetsundervisning

– Det er flott at denne publikasjonen nå er kommet på russisk, uttaler daglig leder i Menneske-rettighetsakademiet (MRA) Lillian Hjorth i forbindelse med at det internasjonale kompendiet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compedium of Good Practice, nå er oversatt til russisk.

Det er OSSE, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europa-rådet og UNESCO som er utgivere og formålet er å fremme opplæring i menneskerettigheter, demokrati og flerkulturell forståelse i skolesystemene verden over. Medarbeidere i MRA og i vår russiske partner-organisasjonYouth Center for Human Rights and Legal Culture, har skrevet bøker om menneskerettighets-undervisning som er presentert i kompendiet. Bygg broer, ikke murer er en av disse.