2012

I 2011 mottok Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Redd Barna, midler fra ExtraStiftelsen Helse- og rehabilitering for å organisere to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for asyl- og flyktningungdom sammen med norsk ungdom.

Vsevolod Lukhovitsky og Svetlana Djachkov fra Menneskerettighetsakademiets (MRA) russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture, besøkte Oslo fra 24. til 27. februar.