2012

Lærerkurs i Moskva

Nå er det riktig tid å intensivere undervisningen i menneskerettigheter i Russland, var beskjeden fra flere av lærerne som deltok på "Trainer for trainer-kurset" som Menneske-rettighetsakademiet og partnerorganisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture organiserte i Moskva i forrige uke.

Lærerne fortalte at elevene er svært positive både til tematikken og den deltakende metodikken. I løpet av de fem dagene kurset varte, ble lærerne drillet i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, besøkte menneskerettighetsorganisa-sjonen Memorial samt fikk høre en rekke ekspertforedrag. Lærene vil holde kontakt med hverandre og organisasjonene i tiden som kommer.