2012

Menneskerettighetsundervisning i russisk skole

Fra 27. juni til og med 1. juli, skal 25 lærere fra Nisnji Novgorod og Kaliningrad delta på et “trainer for trainer-kurs” i Moskva.

Kurset som skal foregå på Sakharov-senteret, organiseres av Menneskerettighetsakademiet (MRA) og vår russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture. Formålet med opplæringen er at lærerne skal gi mer og bedre menneskerettighets-undervisning til sine elever. Flere eksterne eksperter, inkludert en representant fra det russiske menneskerettighetsombudet, skal holde foredrag. Et besøk til menneskerettighetsorganisasjonen Memorial står også på dagsordenen. Fra MRA side deltar Gunn Bjørnsen, Evgenyia Khoroltseva og Lillian Hjorth.