2012

Russiske partnere i Oslo

Vsevolod Lukhovitsky og Svetlana Djachkov fra Menneskerettighetsakademiets (MRA) russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture, besøkte Oslo fra 24. til 27. februar.

Formålet var å planlegge kurs- og undervisningsaktiviteter i Russland og Norge de neste  årene. Youth Center har arbeidet med undervisning i menneskerettigheter siden 1992 og utgitt en rekke bøker og manualer som blant annet brukes i russiske skoler. Organisasjonen arrangerer kurs og koordinerer undervisningsvirksomhet  i Moskva og i regionene,  og var en av initiativtakerne bak innføring av menneskerettigheter som emne i samfunnsfag. MRA og Youth Center har samarbeidet siden 2008.