2012

Vellykket lærerkurs i Russland

De 25 lærerne som deltok på kurset i Nizhnij Novgorod fra 10. til 14. april var meget fornøyde!

Dette er det andre fem-dagers kurset gruppen har deltatt på, og etter en eksamen i mai, skal de inviteres til “trainer for trainer” kurs i Moskva i juni. Her vil også lærere fra Kaliningrad delta. Målet med opplæringen er at lærerne skal gi mer og bedre menneskerettighetsundervisning til sine elever. Kursene i Nizhnij Novgorod er et samarbeid med Menneskerettighetsakademiets (MRA) russiske partner-organisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture samt Institutt for etterutdanning i Nizhnij Novgorod. Regionens menneskerettighetsombud støtter tiltaket. På vegne av MRA i Russland var Gunn Bjørnsen og Eugenia Khoroltseva.