2013

Høgskolen i Volda (HVO) og Menneskerettighetsakademiet (MRA) har siden 2009 samarbeidet om å organisere kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for journaliststudenter ved Immanual Kant Federal Baltic University i Kaliningrad, Russland.

I alt 25 engasjerte lærere deltok på kurset i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og undervisningsmetodikk som Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med partnerorganisasjonen Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva), organiserte i Nisnji Novgorod fra 18. til 22. november.

Side 1 av 4