2013

Eksamen for lærere

En gruppe på vel ti lærere i Kaliningrad, som tidligere har deltatt på Menneskerettighetsakademiets (MRA) kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse ble testet i sine kunnskaper 18. mai.

Blant annet fikk de i oppgave å utforme undervisningsopplegg i utvalgte temaer innen menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Det var Svetlana Larina fra Menneskerettighetsombudets kontor i Kaliningrad samt Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva som vurderte lærernes besvarelser. I juni skal lærerne delta på et “Trainer-for trainer-kurs” i Moskva i regi av MR-akademiet og Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva). På bildet forbereder lærerne seg til å bli testet i kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, samt gjennomføring av egne undervisningsopplegg.