2013

Internasjonal konferanse St.Petersburg

I. og 2. juli 2013 organiserte Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva) den internasjonale konferansen "Human Rights Education in Russia: Status and challenges" i St.Petersburg, Russland.

Deltakere var lærere fra ulike regioner i Russland, samt noen av de fremste internasjonale, russiske og norske ekspertene på fagområdet. Konferansen ble åpnet av menneskerettighetsombudet i St. Petersburg Alexander Shislov og den norske generalkonsulen Rune Aasheim. Menneskerettighetsombudet i St.Petersburg skrev om Konferansen på sine hjemmesider. Den ble også omtalt på European Ombudsmans hjemmeside