2013

Kurs for lærere i Nisnji Novgorod

I alt 25 engasjerte lærere deltok på kurset i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og undervisningsmetodikk som Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med partnerorganisasjonen Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva), organiserte i Nisnji Novgorod fra 18. til 22. november.

Kurseter et samarbeid med regionens statlige etterutdanningsenter og støttet av Menneskerettighetsombudet. Lærerne skal i tiden fremover følges opp med fjernundervisning, før de skal delta på kurs trinn to våren 2014. Målet er at de skal gi mer og bedre undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til sine elever.