2013

Kurs for lærere i Nizhny Novgorod

- Dette er viktig kunnskap! var lærernes unisone tilbakemelding etter kurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i Nizhny Novgorod fra 9. til 13. april.

Det var Menneskerettighetsakademiet (MRA), som sammen med organisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og det statlige etterutdanningssenter for lærere i Nizhny Novgorod (NIRO) organiserte kurset. De samme lærerne deltok på et fem-dagers grunnkurs i fjor. Målet med opplæringen, som også inkluderer webbasert fjernundervisning, er at lærerne skal gi bedre undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til elever på sine skoler. Aktivitetene er støttet av Menneskerettighetsombudet i Nizhy Novgorod. Marianne Holden og Lillian Hjorth underviste på kurset på vegne av MRA. Mer om undervisning for lærere i Russland.