2014

Den 16. desember fikk samfunnsfagelevene på Bleiker videregående skole besøk av Menneskerettighetsakademiet for en dobbelttime om menneskerettigheter.

– Det var en særdeles interessert lærergruppe som vi gleder oss til å arbeide videre med, sa en entusiastisk Evgenyia Khoroltseva etter det første lærerkurset i Saratov i desember.

- Det er inspirerende at så mange sentrale museer, sentre og minnesteder i Norge arbeider med å formidle demokratiske og menneskerettslige verdier, sa daglig leder Lillian Hjorth etter å ha innledet på seminaret "Demokrati og menneskerettighetslæring på museum" på Eidsvoll den 10. november.

Helgen 24. til 26. oktober orgniserte fylkeslagene i Telemark, Vestfold og Buskerud av Human-Etisk forbund, et regionalt seminar med tittelen "Humanist - i en verden av religioner".