2014

Engasjerte lærere i Saratov, Russland

– Det var en særdeles interessert lærergruppe som vi gleder oss til å arbeide videre med, sa en entusiastisk Evgenyia Khoroltseva etter det første lærerkurset i Saratov i desember.

I alt 25 lærere fra hele regionen deltok på kurset som varte fra 8. til og med 13. desember. På timeplanen sto menneskerettighetenes historikk, hvordan rettighetene kan beskyttes nasjonalt og internasjonalt, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, stereotypier og fordommer og mye mer. Foruten foredrag, skjedde mye av undervisningen ved hjelp av gruppearbeid og øvelser. På denne måten fikk lærerne selv praktisere gode måter å formidle menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på. Mange av deltakerne ga uttrykk for at kunnskapen er viktig for barn og unge i dagens Russland. Evalueringene etter kurset var svært gode.

Tiltaket var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og det statlige senteret for etterutdanning i regionen. Kurset var første del av et omfattende program og de samme lærerne skal møtes igjen i mars til et nytt fem-dagers kurs. Akademiets Evgeniya Khoroltseva og Lillian Hjorth benyttet oppholdet i Saratov til å møte regionens menneskerettighetsombud. Møtet var meget positivt og hun ble invitert til lærerkurset i mars for å fortelle mer om hvordan hun arbeider og hva som er Saratovs største menneskerettslige utfordringene.

Nedenfor er noen bilder fra kurset.