2014

- Et kurs som er viktigere enn noen gang!

For andre gang møttes 23 lærere fra Nizhny Novgorod, Russland, for å delta på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra 8. til 12. april 2014.

Det første fem-dagers kurset var i november i fjor. Kursene, som er en del av etterutdanningen for historie og samfunnsfagslærere i regionen, er et samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet (MRA), Youth Center for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC, Moskva) og det statlige etterutdanningssenteret for lærere i Nizhny Novgorod (NIRO). Prosjektet er støttet av regionens Menneskerettighetsombud.

Samarbeidet i Nizhny Novgorod ble etablert i 2011.  

- Disse kursene er viktigere enn noen gang, forteller Lillian Hjorth fra MRA, og sikter til den spente internasjonale situasjonen mellom Vesten og Russland som følge av regjeringsskiftet i Ukraina og krisen på Krim og i øst-Ukraina.

Selv om den aktuelle politiske situasjonen ikke sto på agendaen, ble den diskutert. 

- På disse kursene er det rom for diskusjon. Vi opplever at lærerne og andre vi møtte, var opptatt av dialog og et ønske om møtes på tross av den uroen som akkurat nå er så markert på alle sider, sier Hjorth. - Folk til folk kontakt er så viktig fordi den bryter ned stereotypier og fordommer som lett kan utvikle seg i slike dramatiske situasjoner og der retorikken fra politiske ledere og medier har en tendes til å bli svart/hvitt. Alle understreket at det gode prosjektsamarbeidet må fortsette.

Besøk av Komiteen mot tortur

På programmet var det flere aktuelle temaer. Både tanke-, bevegelses- og ytringsfrihet, samt sosiale og økonomiske rettigheter, ble redegjort for og diskutert. Gode deltakende undervisningsmetoder gikk som en rød tråd gjennom kurset.

Fredagen sto det sivile samfunnet på programmet, og kursdeltakerne fikk besøk av Katerina Vanslova fra Komiteen mot Tortur (CAT) i Nizhny Novgorod. Vanslova fortalte om komiteens arbeid og hvordan de jobber med å få saker gjennom rettssystemet slik at polititjenestemenn som torturerer blir dømt. 

Sammen med Kvanslova, var også Aleksei Miheev, en tidligere politimann som i 1998 ble anklaget for å ha drept og voldtatt en ung jente. Miheev ble utsatt for tortur i 10 dager, og kastet seg ut fra vinduet i forhørsrommet for å innslippe mer tortur. Han landet på en parkert motorsykkel og ble lam. Dagen etter dukket jenta opp igjen.

På kurset fortalte Aleksei Miheev sin historie og hvordan Komiteen mot tortur hadde hjulpet ham med å få saken tatt opp i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen. I dommen "Miheev mot Russland" ble russiske myndigheter dømt for tortur og ble pålagt å betale Aleksei erstatning.

Lærertrenere fra Kaliningrad 

MRA og YCHRLC har siden 2008 utviklet en utdanningsmodell for etterutdanning av samfunnsfagslærere og historielærere i Russland. Gjennom to 5-dagerkurs opparbeider de seg kunnskap om de internasjonale menneskerettighetene og flerkulturell forståelse, samt deltagende undervisningsmetoder tilpasset elevene. Etter at lærergruppa i Nizhny Novgorod nå har vært gjennom kursene, gjenstår det nettbaserte innleveringer som avsluttes med en eksamen og et videre trenerkurs for de aller mest aktive. 

To av de som deltok på dette programmet i Kaliningrad i 2008, Elena og Ljudmila, var nå med til Nizhny Novgorod for å jobbe som trenere for andre lærere.