2014

Online-foredrag fra Oslo til Russland

- Det gikk kjempefint, var prosjektkoordinator Marianne Holdens umiddelbare respons etter at Menneskerettighetsakademiet (MRA) deltok med flere foredrag online fra Norge til lærerkurset i Tambov, Russland fra 21. til og med den 23. april.

- Lærerne hadde så mange spørsmål om det norske sivilsamfunnet, skolesystemet og menneskerettighetssituasjonen i Norge, at vi brukte mye lenger tid enn planlagt. Det var et tjuetalls lærere som deltok på kurset som særlig fokuserte på sivile og politiske rettigheter, det sivile samfunn, og hvordan man kan undervise i temaene ved hjelp av deltakende pedagogikk. Kurset som var det første i regionen, er et samarbeid mellom MRA og vår russiske partnerorganisasjon Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC). Samarbeidet er støttet av menneskerettighetsombudet i Tambov.

Les mer om vårt arbeid med lærere i Russland her.