2015

- It is very important to highlight the problem of domestic and gender-based violence in Bulgaria, says Solveig Bergman from Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress (NKVTS), after presenting good practices for tackling these issues in Norway, at a workshop in Sofia, Bulgaria 2nd - 4th December.

Første kurs på Lunner mottak på Hadeland foregikk 26. og 27. oktober. 36 enslige mindreårige asylsøkere fra Somalia, Eritrea, Afghanistan og Palestina deltok på kurset, og bidro til gode refleksjoner og samtaler om de internasjonale menneskerettighetene.

Side 1 av 4