2015

I haven't spent my time so usefully in a long time!

Studentene forklarer forskjeller og likheter mellom den norske og russiske "Vær varsom" plakaten (etiske normer for pressen).

 

Det var mange godord i evalueringene etter det første kurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for journaliststudenter på universitetet i Sankt Petersburg fra 24. til 27. februar. Tiltaket var et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, det statlige universitetet i Sankt Petersburg og Menneskerettighetsakademiet. Deltakerne var plukket ut til å delta på kurset på bakgrunn av motivasjonsbrev de hadde skrevet i forkant.

Undervisningen besto av foredrag, øvelser, og gruppearbeid. Dette var temaene:

  • Menneskerettighetenes historikk
  • Det internasjonale menneskerettighetssystemet med særlig fokus på FN og Europa
  • Ytringsfrihet, demokrati og journalistikk
  • Etikk i journalistikken
  • Sammenligning av den norske og den russiske «Vær-varsom plakaten»
  • Flerkulturell forståelse med gruppearbeid om «de andre»; historiske og nåtidige minoritetsgrupper i Russland og globalt

Studentene satte stor pris på kunnskapen og diskusjonene knyttet til menneskerettslige dilemmaer i moderne flerkulturelle samfunn. De delte også egne erfaringer knyttet til journalistikk, ytringsfrihet, demokratiske rettigheter  og andre utfordringer i dagens flerkulturelle Russland. Studentene likte svært godt kursets deltakende pedagogikk: "So much creativity in exercises! :  ) ",  "I really liked group works and in general the plan of our workshop". 

Jan Ytrehorn representerte Høgskolen i Volda, mens Lillian Hjorth underviste på vegne av Menneskerettighetsakademiet.

I mai skal seks av studentene delta på en workshop i Volda sammen med studenter fra Nizhny Novgorod, Norge og Sverige.

Se også bilder fra kurset på nettsiden til Universitetet i Sankt Petersburg.

 

Bakgrunn

Fordi journalister har særlige muligheter til å påvirke samfunnet, har de en viktig rolle når det gjelder å utvikle demokratiet og øke respekten for menneskerettighetene. Journalister bør derfor ha kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Siden 2009 har Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Høgskulen i Volda samt universiteter Kaliningrad, Nizhny Novgorord og nå også i Sankt Petersburg, organisert en rekke 5-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for journaliststudenter. Kursene formidler kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse og legger også opp til bevisstgjøring og refleksjon omkring journalistenes rolle i et flerkulturelt samfunn. Begreper som identitet, gruppedannelse og stereotypier blir diskutert. Et sentralt tema er etikk i journalistikken, basert på sammenligning av de russiske og norske «Vær varsom-plakatene».

Les mer om vårt arbeid for journaliststudenter i Russland, Norge og Sverige.