2015

Konferanse - "Multicultural communication in the modern world"

Lobachevsky University of Nizhny Novgorod (UNN) arrangerte 11. – 12. mars en konferanse med overskriften 'Multicultural communication in the modern world and the issues of training journalists'.

Medieforsker ved Høgskulen i Volda (HVO) og styreleder i Menneskerettighetsakademiet (MRA), Gunn Bjørnsen, deltok på konferansen med et foredrag om journalistikk i flerkulturelle Norge. Andre bidragsytere presenterte mediesituasjonen for minoriteter i Russland, som tatarer og mordvinere. Initiativtager til konferansen, professor Olga Savinova, la i sitt foredrag vekt på at forskning om minoritetsmediene har betydning for den etnopolitiske dialogen i Russland i dag. Hun fremhevet også at internasjonalt samarbeid er en forutsetning for økt forståelse av interkulturell kommunikasjon i journalistikken. Ca. 100 deltagere, journalister, medieforskere og studenter, deltok på konferansen. UNN og HVO/MRA har samarbeidet om opplæring av journalister i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse siden 2013.

Les mer om konferansen her.

Gunn Bjørnsen