2015

Lærerkurs i Tambov, Russland

Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet, Evgeniya Khoroltseva, er tilbake fra Tambov i Russland hvor hun har hatt kurs for 25 lærere.

 Kurset ble gjennomført i samarbeid med vår russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights & Legal Culture. I løpet av fem dager, fra og med 16. til og med 20. november, fikk lærerne innsikt i det internasjonale menneskerettighetssystemet, FN, Europarådet og sivilsamfunnets rolle i realiseringen av menneskerettighetene. Neste kurs for denne gruppen skal gjennomføres i februar 2016.

Rettigheter versus forpliktelser

En viktig del av Menneskerettighetsakademiets kurs er å legge til rette for å diskutere problemstillinger relatert til menneskerettighetene. Et av temaene som stadig dukker opp på lærerkursene i Russland, noe som også skjedde i Tambov, er vektlegging av individets rettigheter fremfor forpliktelser. Denne diskusjonen er sannsynligvis knyttet til en post-sovjetisk forståelse av hva «menneskerettigheter» er. I Sovjetunionen var det vanlig å tenke at man «fortjente» rettighetene dersom man var flink til å utføre sine forpliktelser ovenfor lokalsamfunnet og staten.

 - Denne diskusjonen er viktig. Vi belyser problemstillingen gjennom et gruppearbeid der lærere lager en «erklæring om forpliktelser» etter modell av Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Den påfølgende diskusjonen bevisstgjør på at menneskerettighetene ikke er noe man skal gjøre seg fortjent til, men er noe alle individer har. Det viktigste fokuset når man snakker om menneskerettigheter er at det er staten som har forpliktelser, forteller Evgeniya.

Noen bilder fra kurset: