2015

Studiereise til Europarådet og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

– Det er viktig for russiske lærere å se hvordan det europeiske menneskerettighetssystemet virker i praksis, særlig i disse tider når forholdet mellom den russiske stat og de europeiske institusjonene er på sitt kjøligste siden den kalde krigen, sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva.

Fra 8. til 12. juni er en russisk-norsk delegasjon på studiereise til Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

I alt 13 lærere og representanter fra russiske kompetansesentre for etterutdanning, i tillegg til kursholdere fra Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC, Moskva) og det norske Menneskerettighetsakademiet (MRA), er i Strasbourg for å lære mer om de europeiske institusjonene. De russiske lærerne har allerede vært gjennom flere kurs i regi av YCHRLC og MRA, og skal nå utvikle sine kvalifikasjoner til selv å bli kursholdere. Lærerne kommer fra Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Vologda, Tambov og Saratov.  

Europarådets kontor for undervisning i menneskerettigheter  

Den norsk-russiske delegasjonen med Julia Pererva (nr. 8 fra venstre)

Den 9. juni besøkte delegasjonen Europarådets parlamentarikerforsamling og hadde møte med Julia Pererva fra Europarådets kontor for utdanning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Pererva fortalte hva Europarådet gjør for å styrke statenes arbeid med undervisning i menneskerettigheter. Lærerne hadde mange spørsmål, blant annet om pedagogiske metoder, hva Europarådet gjør for å følge opp statene, fremtidige perspektiver og ikke minst om russiske og norske myndigheters arbeid på feltet.

Human Rights Building

Delegasjonen besøkte også Human Rights Building der Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har sitt virke. Foruten omvisningen i den spektakulære bygningen, lyttet gruppen til foredrag om domstolens arbeid og funksjon i dagens Europa. Av Europarådets 47 medlemsstater er det Russland som mottar flest klager fra sine borgere. De europeiske menneskerettslige mekanismene kan bidra til at den russiske staten på sikt vil utvikle en velfungerende rettsstat. Den 10. Juni overvar gruppen domstolsbehandlingen i saken Armani Da Silva mot Storbritannia. Sakens utgangspunkt er brasilianeren Jean Charles de Menezes, som ble skutt og drept av to britiske spesialpoliti da han feilaktig ble tatt for å være terrorist. Saken er svært interessant og aktuell fordi den berører spørsmål knyttet til terrorens utfordringer for individer og myndigheter. Lærerne fikk også anledning til å besøke EU-parlamentet mens de var i Strasbourg.

Konsentrasjonsleiren Natzweiler-Struthof

Den norsk-russiske gruppen besøkte også Natzweiler-Struthof - den eneste konsentrasjonsleiren nazistene drev i Frankrike under andre verdenskrig. Totalt 52 000 fanger var internert her de tre årene leiren var i drift, hvorav nesten 22 000 mistet livet. Fangene kom fra mange land, deriblant Norge og Sovjetunionen. Landenes felles erfaringer med grusomhetene under andre verdenskrig, var en vesentlig årsak til etableringen av det globale og det europeiske menneskerettslige systemet som har utviklet seg siden. Marit Langmyr orienterte om konsentrasjonsleirene fra andre verdenskrig. Langmyr arbeider som pedagogisk veileder i Aktive Fredsreiser som siden 1998 har organisert skoleturer for over 160 000 norske ungdommer til nazistenes konsentrasjonsleire i Tyskland, Tsjekkia og Polen. 

Kompetanseheving 

Formålet med reisen til Strasbourg er å øke de russiske lærernes kunnskaper om det europeiske menneskerettighetssystemet og om europeisk samarbeid. Etter hjemkomsten skal lærerne utarbeide undervisningsopplegg og prosjekter om menneskerettighetssystemet i Europa for egne elever og kollegaer. Kompetansen er en viktig del av alle kursene som Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture organiserer i Russland. Flere av lærerne vil få anledning til å bidra som kursholdere på fremtidige kurs i Russland.

Les mer om vår virksomhet for lærere i Russland.   

Nedenfor er noen bilder fra turen.


Utenfor Europarådet

Guided tur i Europarådets Palais de l´Europe 

Europarådets parlamentarikerforsamlingssal

Møte med Julie Pererva i Europarådets kontor for undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap

 

Innledning til samtale om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen  

Den europeiske menneskerettighetsdomstols høringssal

Inn til høring i saken Armani Da Silva mot Storbritannia

EU-parlamentet

Marit Langmyr fra Aktive Fredsreiser innleder foran besøket i Natzweiler-Struthof konsentrasjonsleir