2016

Fredag 26. oktober var Eugenia Khoroltseva og Marit Langmyr på Høgskolen i Sørøst-Norge, campus «Papirbredden», Drammen, der de foreleste for studentene på studiet «Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering».

- Det var spennende å få bedre innblikk i FNs arbeid med menneskerettighetsundervisning, sa prosjektleder Marit Langmyr etter å ha besøkt FNs høykommissær for menneskerettigheters kontor for metodikk, opplæring og utdanning.

I oktober inngikk vi et nytt og spennende samarbeid med Moscow City Pedagogical University. Siden 2008 har vi undervist lærere og journaliststudenter i Russland.

For andre gang i år dro vi til Lunner hvor vi gjennomføre et to-dagers menneskerettighetskurs for ungdommene på asylmottaket.

Side 1 av 4