2016

Kurset ny målgruppe i Moskva

I oktober inngikk vi et nytt og spennende samarbeid med Moscow City Pedagogical University. Siden 2008 har vi undervist lærere og journaliststudenter i Russland.

Samarbeidet med det pedagogiske universitetet i Moskva innebærer kursing av en ny målgruppe. I 2016 og 2017 vil studenter i pedagogikk, historie og samfunnsfag delta på en rekke helgesamlinger. Deltagerne på kurset er mastergradsstudenter, og de fleste av dem har mangeårig lærererfaring i historie og samfunnsfag. Et viktig formål med kurset er å gi studentene kompetanse i deltagende metoder som de kan benytte i undervisning av menneskerettslige temaer.  

Øvelsen "Reportage": Problematisering av bruk av dødsstraff

Gruppearbeid: Analyse av saker fra den Den europeiske menneskerettsdomstolen(EMD) i Strasbourg