2016

Ny bok: "Menneskerettigheter og aktivisme"

I boken «Menneskerettigheter og aktivisme», skrevet av daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth, møter du engasjerte aktivister fra inn- og utland.

Blant de syv som portretteres er Jan Egeland og Deeyah Khan, begge nominerte av Dagbladet til «Årets navn» i Norge 2015. I januar 2016 distribuerte Aktive Fredsforlag "Menneskerettigheter og aktivisme" til alle ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøgskoler i Norge - i alt nær 2000 skoler - som en gave til bibliotekene. 

Modige menneskerettighetsaktivister

Med uvanlig stort pågangsmot og med føttene godt plantet i den virkelige verden, arbeider bokens aktivister for å hindre overgrep og gjøre våre samfunn bedre. Igor Kaljapin, fysiker og tidligere plastposefabrikant, jobber mot tortur i Russland, mens kunstneren og verdensborgeren Deeyah Khan taler minoritetskvinners sak og engasjerer seg mot ekstremisme. Leo Igwe, humanisten fra Nigeria, kjemper mot hekseforfølgelse på den afrikanske landsbygda, mens Fanøyværingen Kåre Bakken hjelper asylsøkere i Norge. Beate Ekeløve-Slydal og Jan Egeland er statsvitere med lang fartstid fra nasjonalt og internasjonale hjelpe- og menneskerettighetsarbeid. De arbeider begge på den globale arena. Ildsjelen Helga Arntzen arrangerer reiser for tusenvis av skoleelever til nazistenes konsentrasjonsleirer, fordi hun er overbevist om at vi alle må lære av historien. Gjennom samtalene med aktivistene, får leseren innblikk i deres engasjement og hvordan de bruker menneskerettighetene i sitt arbeid.

I tillegg til samtalene, inneholder boken artikler om de internasjonale menneskerettighetene. Hvordan defineres menneskerettighetene og hvem gjør det? Hvordan bidrar menneskerettighetene – helt  konkret – til positiv endring? Hva skjer med stater som bryter dem? Finnes sanksjonsmuligheter? Er menneskerettighetene virkelig universelle?

Menneskerettighetenes mangfoldige virkefelt

Samtalene og artiklene gir innblikk i menneskerettighetenes mangfoldige virkefelt og hvordan aktivistene jobber. Temaene favner vidt, fra giftskandale i Elfenbenskysten, saudi-arabiske kvinner uten stemmerett og europeisk flyktningkrise, til tvangsekteskap i London, sveitsisk minaretforbud og diskriminering i Norge. Selv om adskillige problemer berøres, viser historien at det nytter. Verden går sakte, men sikkert fremover. Engasjerte aktivister er viktige pådrivere i utviklingen.

En bok til informasjon og inspirasjon!

---

Lillian Hjorth (2015) Menneskerettigheter og aktivisme – Tekster om menneskerettigheter og samtaler med Igor Kaljapin, Deeyah Khan, Leo Igwe, Beate Ekeløve-Slydal, Kåre Bakken, Jan Egeland og Helga Arntzen. Risør: Aktive Fredsforlag.

BESTILL BOKEN HER    Kr. 349.