2016

Workshop for konfirmantledere

På helgesamling for vel 100 humanistiske konfirmantledere i Åsgårdstrand den 16. januar, var Menneskerettighetsakademiet (MRA) invitert til å holde foredrag om menneskerettigheter med vekt på historiske og nåtidige fakta.

MRAs representant ledet også en to-timers workshop om flerkulturell forståelse, som inkluderte gruppearbeid og to spennende øvelser om identitet og gruppedannelse. I samtalen etterpå, ble det diskutert hvorfor vi mennesker har så lett for å tenke i kategorier og grupper? Hvilke mekanismer brukes? Hvem er egentlig "oss" og "dem"? Hvorfor varierer "oss" og "dem" med tid og sted? Workshopen ble avsluttet med en diskusjon om hvordan man kan konkret kan engasjere konfirmanter for å bistå asylsøkere som kommer til Norge.