2016

Workshop på tvers av grenser

Menneskerettigheter og flerkulturell forståelse stod på programmet da 25 russiske og norske fremtidige journalister deltok på workshop på Høyskolen i Volda fra 2. til 4. mai.

Workshopen er en del av et mangeårig samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, Lobachevsky State University i Nizhny Novgorord, samt St. Petersburg State University.

 

- Det var flott å møtte de russiske studentene og snakke med dem - ansikt til ansikt, sa en av norske studentene i sin tilbakemelding ved kursslutt.  En mål med workshopen var at russiske og norske studenter skulle bli bedre kjent med hverandre, samt diskutere journalistens rolle i et multikulturelt samfunn. Gjennom gruppearbeid og øvelser diskuterte studentene konsepter som identitet, gruppedannelse og stereotyper. Studentene fikk også prøvd seg i TV-studio, hvor de intervjuet hverandre.

Studentene fra St. Petersburg ankom Oslo lørdagen, og fikk dermed med seg 1. mai-markeringen på Youngstorget. Her intervjuet og filmet de flere fremmøtte, blant annet lederen av Oslo AUF Agnes Nærland Viljugrein. Siste dagen på workshopen delte studentene sine inntrykk, bilder og intervjuer fra markeringen med de andre kursdeltagerne. Se reportasjen elevene laget her.

Interessant møte med redaksjoner og journalist

Etter workshopen i Volda dro den russiske gruppen videre til Oslo hvor de benyttet siste dagen av norgesbesøket til å besøke utvalgte nyhetsformidlere og den største medlemsorganisasjonen for journalister i Norge. Norsk journalistlag har om lag 9000 medlemmer og er en tariffaglig og mediepolitisk organisasjon. Studentene besøkte videre redaksjonen i Utrop hvor de fikk innblikk i avisens formidling av nyheter, aktualiteter og debatt om det flerkulturelle Norge. Dagen ble avsluttet med et møte med Gunnar Thorenfeldt, journalist i Dagbladet, som arbeider med undersøkende journalistikk. 

 

Tilbakemeldinger fra studentene

Evalueringene etter workshopen viste at studentene var gjennomgående fornøyde med opplegget. Her vurderte studentene henholdsvis workshopen generelt, gruppearbeidet, foredragene og diskusjonene på en skala fra 1 (dårligst) til fem (best). Totalt sett har studentene gitt en gjennomsnittskarakter på 4,4. Evalueringsskjemaet inkluderte også spørsmål hvor studentene kunne komme med utfyllende kommentarer. Her er et lite utdrag av spørsmål og svar:

 

  • Hva var det viktigste du lærte på workshopen?

-  Vi er ulike, men vi har mye til felles.

- Jeg forstod at menneskerettigheter er virkelig interessant og veldig viktig

- Hvordan Norge og Russland forholder seg til menneskerettighetene.

 

  • Mener du at det er viktig for russiske og norske journaliststudenter å møtes? Hvorfor?

-  Ja, det tenker jeg. Fordommer og stereotyper kan endres når man møtes.

-  Ja, på grunn av det nåværende politiske klimaet.

- Ja, for å lære av hverandre. Det er bedre enn å lese om noe i en bok eller på nettet.               

 

Om prosjektet

 

Siden 2009 har Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, organisert fem-dagers kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for rundt 300 journaliststudenter ved Immanuel Kant Baltic Federal State University i Kaliningrad,  Lobachevsky State University i Nizhny Novgorord, samt ved St. Petersburg State University. De regionale menneskerettighetsombudene støtter prosjektet. Les mer om prosjektet her.