2017

Lærerkurs i Jekaterinburg

- Tilbakemeldingen var at kurset ga stort faglig utbytte, sier Eugenia Khoroltseva, etter fem intense dager i Jekaterinburg. - Lærerne var kjempefornøyde og ble en sammensveiset gjeng i løpet av perioden. Vi er allerede invitert tilbake. 

Jekaterinburg er Russlands fjerde største by og ligger på øst-siden av Ural-fjellene. Byen er det viktigste industrielle og kulturelle senteret i Ural føderale distrikt. De 25 lærerne kom fra skoler i hele regionen. 

Kurset fant sted fra 30. oktober til og med 3. november og var et introduksjonskurs. Fokus var på menneskerettighetenes historikk og hvordan FNs globale beskyttelsessystem fungerer. Også det europeiske systemet ble gjennomgått med foredrag og film om Europarådet, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Europadomstolen i Strasbourg. Sivilsamfunnets rolle og potensial for å fremme menneskerettighetene var et viktig tema som ble belyst og diskutert. En vesentlig del av opplæringen var praktiske undervisningsmetoder som lærerne selv deltok i.

Kurset var et samarbeid med Liberal Arts University og Menneskerettighetsombudet i Jekaterinburg. Ombudet selv, Tatjana Merzljakova, holdt foredrag om aktuelle menneskerettslige utfordringer i regionen, men snakket også om historien, inkludert de mange ofrene for Gulag, Sovjetunionens omfattende system av fangeleirer og straffekolonier. Lærerne fulgte opp med en rekke spørsmål.

Målet med kurset er at lærerne skal gi mer og bedre undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til sine elever. Kurset er formelt kompetansegivende og deltakerne fikk utdelt bøker om menneskerettighetsmetodikk.

Les mer om Menneskerettighetsakademiets arbeid med russiske lærere her