2017

Ny bok!

Vi gratulerer våre russiske kollegaer med utgivelsen av den nye metodeboken Samfunnsfag i et menneskerettslig perspektiv  (russisk: Obschestvoznanie i prava cheloveka).

To-binds-verket retter seg mot lærere i historie og samfunnsfag og er særlig ment til bruk i skolen. Bøkene er bygget opp slik at lærerne kan plukke og mikse fra et rikt utvalg temaer innenfor fagene sosiologi, rettslære, politikk, historie og informasjonskunnskap. Det særegne med verket er at det, i tillegg til teoretisk materiale, inneholder spennende praktiske oppgaver og deltakende undervisningsmetoder. 

Mange og viktige temaer 

Det første bindet omhandler rettslære og hvordan menneskerettighetene beskyttes. Strafferetten presenteres og det forklares hvordan en rettssak forløper. Deretter presenteres sivilrett, arbeidsrett og til slutt folkerett, inkludert internasjonal humanitærrett. Det andre bindet er dedikert til emneområder i sosiologi og politikk. Menneskeverdet, informasjonssamfunnets implikasjoner, kjønn og likestilling, sosiale grupper, etikk, politikk og makt, staten som politisk institusjon, ulike politiske regimer, demokrati og det sivile samfunn er viktige temaer som tas opp. Selv om bøkene først og fremst retter seg mot skolen, er de egnet for et bedere publikum. Aktivister, sosial- og miljøarbeidere og alle andre som er interessert i menneskerettigheter, vil ha stor nytte av bøkene.   

Lansering på bokmesse i Moskva og konferanse i St. Petersburg

Bokverket ble presentert på en konferanse i Zelenogorsk i St. Petersburg i januar. Lærere fra Tambov, Vologda, Saratov, Nizhny Novgorod, Kaliningrad, Perm, Moskva og St. Petersburg, samt representanter for utdanningsinstitusjoner og organisasjoner var til stede. På konferansen ble innholdet i og bruken av bok-verket diskutert, samt de mulighetene som finnes for å undervise i samfunnsfaglig tematikk ut fra et menneskerettslig perspektiv i dagens Russland. 

Bokverket ble også lansert på Den internasjonale faglitterære bokmessen i Moskva 1. desember 2016. Presentasjonen kan sees her

 

Vi ser frem til videre samarbeid med våre russiske partnere!

 

    

     

Her er lærerne i gang med et gruppearbeid om hvordan boken kan brukes. Fra konferansen i St.Petersburg.