2017

Rettsstatsprinsipper på timeplanen i Tambov

Fra 20. til 24. februar deltok 25 samfunnsfaglærere på kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende pedagogikk i  Tambov, en by som ligger 48 mil sør-øst for Moskva (Russland).

I tillegg til lærerne fra Tambov, var det deltakere fra Saratov og Perm. Lærerne kjente hverandre fra før. I november i fjor deltok de på et fem-dagers innledende grunnkurs.

Rettferdig rettergang og personlig sikkerhet

På timeplanen sto rettssikkerhetsprinsipper med vekt på rettferdig rettergang og hvordan domstolene fungerer. Maktmisbruk fra statlig ansatte ble tatt opp og diskutert. Et rollespill om personlig sikkerhet og hva man kan gjøre om man blir stoppet av politiet, førte til stort engasjement. I diskusjonene etterpå ble det vist til både russiske og norske erfaringer.

Flere av deltakerne fremhevet hvor viktig det er at skoleungdom lærer om hvilke rettigheter de har og hvordan de skal håndtere en situasjon der de eventuelt blir stoppet av politiet og /eller havner i avhør eller arrest. Også uskyldspresumpsjonen - at enhver er å anse som uskyldig til det motsette er bevist - ble fremhevet som vesentlig kunnskap. Også sosiale og økonomiske rettigheter ble belyst på kurset. Særlig var lærerne opptatt av de ulike aspektene ved retten til arbeid.

Kurset ble organisert i samarbeid med det regionale kompetansesenteret for etterutdanning av lærere i Tambov og er formelt kompetansegivende. Det avsluttende kurset for denne gruppen, skal skje i Moskva til sommeren.  

Les mer om våre aktiviteter for lærere i Russland.

Fra øvelsen: "Hvorfor trenger vi domstoler?"