2017

Workshop for jusstudenter i Moskva

I alt 25 jusstudenter deltok på en workshop om mekanismer for å beskytte menneskerettighetene i Moskva den 14. april.

Rundt halvparten av deltakerne studerer menneskerettigheter og internasjonal rett på Moscow City University (MCU) der kurset også ble holdt, mens resten kom fra Russian State University for the Humanities. Kursleder var Eugenia Khoroltseva. Etter et innledende foredrag og refleksjon om menneskerettighetenes særlige kjennetegn, ble studentene delt inn i grupper der oppgaven var å analysere saker fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Hver gruppe fikk en sak som de først skulle analysere, for deretter å presentere i plenum. Studentene skulle opplyse om hvilket land saken omhandlet, problemstillingen, hvem som hadde klaget saken inn for domstolen, og til slutt domstolens beslutning og de viktigste argumentene. Alle sakene omhandlet ytringsfrihet, men med forskjellige problemstillinger og fra land med ulike politiske og sosiale kontekster. Etter gruppearbeidet, deltok studentene i en dialog-øvelse med diskusjon, argumentasjon og refleksjon. Etter workshopen sa studentene at metodikken var ny for dem og at de likte svært godt den aktive måten stoffet ble presentert på. De hadde lært mye av å gå i dybden på enkeltsaker, utveksle erfaringer og diskutere med hverandre.

Fotograf: Vladimir Urdin (MCU)