2018

Det ble en svært produktiv og koselig juleworkshop, sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva, etter workshopen på Frivillighetshuset i siste del av desember der tretten enslige mindreårige asylsøkere fra Syria, Eritrea, Afghanistan og Kongo malte bilder, dekorerte «planeter» og håndtrykket på stoff. 

– Det beste med workshopen var de gode diskusjonene og pratene der vi lærte om hverandre, skrev en ungdom i sin evaluering etter tre-dagers kurset for få dager siden, der asylsøkerungdom deltok sammen med elever fra Sjøvegan videregående skole.