2018

Mijø og menneskerettigheter i Pskov, Nordvest-Russland

- Det var så fint å bestemme selv hvilke temaer som skulle tas opp. Også at vi utformet klassetimer med deltakende pedagogikk, var inspirerende!

Dette var en av mange gode tilbakemeldinger etter workshopen for lærere og aktivister i Pskov i Nordvest-Russland 24. og 25. november.

Gode evalueringer

Evalueringene viste at de 20 deltakerne var veldig fornøyde. Temaer var undervisning i menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap og aktive metoder. Fordi lærerne og aktivistene selv kunne bestemme agendaen, fikk miljø-problematikken stor plass: Hvilke menneskerettigheter berøres når miljøendringer og klimakrise skjer? 

Workshopen var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky og SILC, en svensk stiftelse som arbeider med menneskerettigheter og demokratibistand. I tillegg bidro Pskovs statlige kompetansesenter for etterutdanning av lærere og SHAG (STEP), et nyopprettet nettverk som arbeider med utvikling av sivilsamfunnet.  

Bakgrunn

Menneskerettighetsakademiet samarbeider med svenske og russiske organisasjoner om å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Nord-Vest-Russland. Tittelen på prosjektet er "Human rights and citizenship education for all. Effective methods of teaching". Aktiviteter som skal gjennomføres er en rekke to-dagers workshops, et trainer-for trainer-kurs samt studieturer.

Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. 

Nedenfor er noen bilder fra workshopen: Foto: Oksana Kreslavskaya