2019

Hvor langt bør egentlig ytringsfriheten strekke seg? I hvilken grad bør man lytte til foreldre i yrkesvalg og kjærlighet? Dette var bare noen av problemstillingene som ble diskutert på workshopen på Grønland i Oslo den 19. desember.

"Yes, we can!". Dette var den unisone tilbakemeldingen fra de 15 kvinnene som deltok på workshopen om likestilling og kvinners rettigheter på Frivillighetshuset den 19. oktober.

I siste utgave av Utrop informeres det om European Islamophobia Report 2018, publisert av SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) og finansiert med midler fra EU.

Side 1 av 4