2019

Between Radicalisation and Populism in Europe

- Når ekstreme grupper får fotfeste i europeiske land, er det viktig at kollegaer møtes over landegrensene og lærer av hverandre.

 (Eugenia Khoroltseva, Menneskerettighetsakademiet)  

De store utfordringene Europa står overfor knyttet til radikalisering, ekstremisme, populisme og falske nyheter, var bakteppet for konferansen Between Radicalization and Populism in Europe som Menneskerettighetsakademiet (MRA) organiserte i samarbeid med DARE-nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) 7. november.

Spørsmålet var hvordan vi som arbeider med barn og unge, kan motvirke radikalisering og ekstremisme? Hvordan kan vi bidra til økt demokratisk deltagelse og respekt for menneskerettighetene? 

De rundt femti deltakerne som hadde funnet veien til Frivillighetshuset på Tøyen denne dagen, inkluderte lærere og minoritetsrådgivere, ansatte i museer og organisasjoner, NAV, Medietilsynet, Dialogpilotene, Oslo kommune, Det europeiske Wergelandsenteret, Mangfoldshuset og en rekke andre.

- Vi vet mye, nå trengs handling 

Programmet inkluderte innlegg fra norske og europeiske eksperter. Etter at Eugenia Khoroltseva (MRA) hadde ønsket velkommen, innledet Lars Halaas Lyster fra Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (region Øst). Han snakket blant annet om årsaker til at personer står i fare for å bli radikalisert. Budskapet var at det allerede finnes mye forskning på hva som er triggende årsaker. Det som trengs nå, er først og fremst forebyggende handlinger. 

Kyndig ledet av Gunn Bjørnsen (MRA og Oslomet) fortalte deretter Georg Pirker (Arbeitskreis deutscher Bildungsstatten e.V (AdB), Tyskland), Lukas Zorad (Partners for Democratic Change, Slovakia) og Alicja Pacewicz (Centre for Citizenship Education, Polen) om de store utfordringene knyttet til høyreekstreme miljøer på fremmarsj i sine land. Det var et tildels skremmende bilde som ble tegnet. Viktigheten av å adressere utfordringene på en tydelig måte ble klar for alle. 

 

STEPS og praktiske sesjoner  

Etter lunsj innledet Marit Langmyr(MRA) om den nye undervisningsmanualen «Survival Toolkit in Post-factual Societies». Manualen er utarbeidet av DARE-nettverket og inneholder situasjonsrapporter om utbredelsen av populisme, falske nyheter og radikalisering i 13 europeiske land, inkludert Norge. Den inkluderer også gode undervisningsressurser.  

Deretter var det klart for tre parallelle praktiske workshops. Vivian Brattsti Sørensen fra Antirasistisk senter presenterte øvelser og prosjekter knyttet til hvordan man kan bekjempe rasisme og fordommer i skolen og i samfunnet. "Hva skal vi lære bort om 22.juli?" var spørsmålet Julie Ræstad Owe og Christina Marwold fra 22.juli-senteret tok for seg i sin erfaringsbaseret workshop. Georg Pirker og Lukas Zorad holdt en felles workshop om forebygging av radikalisering med utgangspunkt i et rollespill om begynnende ekstremisme i en vennegjeng. 

Deltakernes tilbakemeldinger etter konferansen var gode. Det synes som om MRA og DARE "traff" med kombinasjonen av teoretisk og praktisk innhold. Deltakerne fikk både ny kunnskap, men også praktiske metoder å ta med seg hjem.  

Konferansen ble finansiert med midler fra Utenriksdepartementet.  

Nedenfor er noen bilder: 

 

Program 

9.30 - 10.00    Registrering 

10.00-10.10    Velkommen og presentasjon av DARE og STEPS.  Evgeniya Khoroltseva, Menneskerettighetsakademiet

10.10-10.30    Forebygging av radikalisering i Norge. Lars Halaas Lyster (RVTS Øst)

10.40-12.00   Panelsamtale: Forebygging av radikalisering og håndtering av populisme – pedagogiske perspektiver

  • Lukas Zorad, Partners for Democratic Change, Slovakia

  • Alicja Pacewicz, Centre for Citizenship Education, Polen

  • Georg Pirker, Arbeitskreis deutscher Bildungsstatten e.V (AdB), Tyskland

  • Lars Halaas Lyster, RVTS Øst, Norge

  • Moderator: Gunn Bjørnsen, OsloMet

12.00-13.00  Lunsj

13.00-13.15  Presentasjon av gode eksempler og undervisningsmetoder fra STEPS-manualen. Marit Langmyr (MRA)

13.15-14.45  Praktiske sesjoner: 

  • Forebygging av radikalisering: Hvordan møter vi ungdom? Lukas Zorad og Georg Pirker (på engelsk)

  • Aldri mer 22 juli. Hvordan bekjemper vi rasisme og fordommer på skolen og i samfunnet?  Vivian Brattsti Sørensen, Antirasistisk senter (på norsk)

  • Hva skal vi lære bort om 22.juli? - En erfaringsbasert workshop om å
    undervise om 22.juli og vanskelig tematikk. Julie Ræstad Owe og Christina Marwold, 22.juli-senteret (på norsk)

14.45- 15.00 Avslutning

 

 Bidragsytere

 

Lars Halaas Lyster er psykolog med spesialitet innen barn, ungdom og familier. Lyster jobber som spesialrådgiver på Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Oslo, og da særlig med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Som nasjonal koordinator for RVTS sitt arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, utvikler Lyster skreddersydde tilbud og kompetanseheving til et bredt spekter av hjelpere.

Lukas Zorad arbeider i Partners for Democratic Change Slovakia(PDCS). Han er en erfaren underviser i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap og koordinerer Det Europeiske Nettverket for Ikke-vold og Dialog/ European Network for Non-violence and Dialogue

Alicja Pacewicz har vært med på å etablere Center for Citizenship Education, en av de eldste ikke-statlige organisasjonene som jobber med undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Polen. Pacewicz er forfatter av flere utdanningsprogrammer og lærebøker. 

 

Georg Pirker er en erfaren ungdomsarbeider og underviser i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Pirker jobber i Arbeitskreis deutscher Bildungsstatten e.V i Berlin. Han har vært koordinator for DARE nettverket /Demokrati og menneskerettighetsundervisning i Europa fra 2007-2018, og er nåværende styreleder i DARE.     

Gunn Bjørnsen er universitetslektor på OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Bjørnsen er utdannet antropolog og forsker på media og flerkulturalitet, med fokus på minoriteter i journalistikken.  Hun er også styreleder i stiftelsen Menneskerettighetsakademiet.

Vivian Brattsti Sørensen er utdannet lærer. Sørensen har jobbet som senior rådgiver  i Antirassistisk Senter siden 2007 . Hun koordinerer aldrimer22juli.no, som informerer og sprer kunnskap for å hindre at terrorangrep som 22. juli 2011 ikke skjer igjen.  
Julie Ræstad Owe jobber på 22.juli-senteret som formidler. Owe har mastergrad i Peace and Conflict studies fra Universitetet i Oslo med fokus på radikalisering og terrorisme. Hun er medforfatter av kapitelet om dialog-basert undervisning i boken Radikalisering, – fenomen og forebygging (Minotenk, 2018).

Christina Marwold jobber på 22.juli-senteret som rådgiver og formidler. Marwold har ansvar for utvikling av en ny utstilling på 22.juli-senteret. Hun har mastergrad i museum studier og bachelor i idehistorie fra Universitet i Oslo.

Marit Langmyr er prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet. Langmyr har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fokus på menneskerettigheter. Mellom 2010 og 2015 arbeidet hun med formidling og kommunikasjon i Aktive Fredsreiser.

Evgeniya Khorotlseva har jobbet i Menneskerettighetsakademiet siden 2008, som formidler i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Khoroltseva har også ansvar for utvikling av undervisningsprosjekter i europeiske land. Hun har mastergrad i sosiologi og internasjonal utdanning fra Universitetet i Oslo med fokus på menneskerettighetsundervisning.