2019

Demokrati og krigshistorie på Sjøvegan

For å ta vare på demokratiet, må vi ha kunnskap om historien. Vi må lære om krig for å forstå hvor viktig det er å arbeide for en fredelig utvikling.

Dette var et av hovedpoengene som ble formidlet til de unge asylsøkerne fra Afganistan, Eritrea, Palestina og Syria som deltok på tre-dagers kurset på Sjøvegan i midten av oktober,. Også en dagstur for å lære om lokal krigshistorie sto på timeplanen. 

De to første kursdagene var fokuset på demokrati og menneskerettigheter, sammen med en digital presentasjon av utstillingen «Den nye planeten». Også elever fra Sjøvegan videregående skole besøkte kurset da. Samtalene på tvers av de nasjonale, etniske og religiøse grensene var spennende. Blant annet ble situasjonen for menneskerettighetene i de ulike landene analysert og diskutert.

Lokal krigshistorie 

Et høydepunkt var utflukten den siste dagen, der den nye kunnskapen ble satt i perspektiv. Kurt Jan Kvernmo, kultursjefen i Salangen, hadde satt av dagen til å vise asylsøkerungdommene rundt i området og fortelle om lokal krigshistorie. Etter et innledende foredrag på Sjøvegan museum, kjørte vi langs områdets krigsminnesti. Kvernmo fortalte om nazistenes okkupasjon og kampene om Narvik våren og sommeren 1940. Under oppsummeringen på Lapphaugene – også et sted for krigshandlinger - stilte ungdommene mange spørsmål og takket kultursjefen så mye for turen.

Forhåpentligvis vil lærdommen om krigen i Norge og det faktum at det nå har vært fred i 75 år, gi asylsøkerungdommene en tro på at det også en gang kan bli fred i deres opprinnelsesland.

Tusen takk til ansatte og ungdommene på Sjøvegan statlige asylmottak for både aktiv deltakelse og godt samarbeid om enda et kurs. Takk også til Sjøvegan videregående skole og elevene som deltok på kursets første del. Sist, men ikke minst, en stor takk til kultursjef Kurt-Jan Kvernmo for den minnerike  dagsturen!

Prosjektet er støttet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Nedenfor er noen bilder:.