2019

Kurs og utstilling på Mysebu mottak

Tusen takk til ungdommene på Mysebu mottak (Mysen) for stort engasjement på årets siste menneskerettighetskurs!

Det variere programmet inkluderte blant annet en digital presentasjon av utstillingen «Den nye planeten». Film-intervjuene der ungdommene fikk se andre unge asylsøkere forklare hva de mener skaper gode samfunn, falt i god jord og var inspirerende. Mange unge asylsøkere har i det hele tatt mye på hjertet og bør lyttes til. En stor takk til Mysebu mottak for god tilrettelegging av kursaktiviteter gjennom hele 2019. Takk også til Utlendingsdirektoratet for støtte til kursene. Vi håper å videreføre aktivitetene neste år.