2019

Lokaldemokrati og miljø på konferanse i Kaliningrad, Russland

Prosjektleder Eugenia Khoroltseva delte erfaringer fra Oslo, da hun deltok på den internasjonale konferansen «IX Kaliningrad Partner Regions Forum» i Kaliningrad, Russland 18. og 19. juni.

Forumet arrangeres hvert år og målet er å legge til rette for samarbeid mellom aktører i Kaliningrad, Polen og andre land og regioner, på områder som økonomi, miljø og sivilsamfunn.

Khoroltseva holdt innlegg på sesjonen «Public participation in city-planning and development», om byplanlegging og utvikling av byene. Deltakere her var lokale miljøaktivister, representanter fra det sivile samfunn, arkitekter og andre med særlig interesse for lokalt engasjement. Khoroltseva fortalte om lokaldemokratiet i Oslo og hvordan organisasjoner og enkeltpersoner påvirker myndighetene. Hun nevnte også Menneskerettighetsakademiets ulike opplæringsprosjekter der målet er økt demokrati- og menneskerettighets-kompetanse, mestring, engasjement og politisk deltakelse.

Nedenfor er noen bilder fra konferansen. Alle bilder: Irina Popova.