2019

Menneskerettigheter på Grønland i Oslo

Hvor langt bør egentlig ytringsfriheten strekke seg? I hvilken grad bør man lytte til foreldre i yrkesvalg og kjærlighet? Dette var bare noen av problemstillingene som ble diskutert på workshopen på Grønland i Oslo den 19. desember.

Før "dialogøevlsens" mange dilemmaer, hadde de rundt 25 deltakerne fått en innføring i menneskerettigheter. Flere av dem hadde oppfølgende spørsmål knyttet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Hvordan virker domstolen og hva slags makt har den? Må statene bøye seg for dommer om de blir felt, eller kan de bare ignorere det? Bakteppet for engasjementet var at Norge den senere tiden, har blitt felt i flere barnevernssaker.     

Workshopen ble organisert på initiativ av, og i samarbeid med, TIVO (Tilpasning av Informasjon og Veilednings-Organisasjon) en forening av unge voksne med somalisk minoritetsbakgrunn. Tusen takk til TIVOs frivillige for innsatsen!

Tiltaket er en del av prosjektet «Samfunnet, det er oss» som har som mål å styrke den demokratiske kompetansen blant unge voksne i Oslo med minoritetsbakgrunn. Takk til Oslo kommune for støtte til prosjektet.