2019

Metodekurs i St. Petersburg

– Det var interessant å se hvilke temaer som lærere og pedagoger i dagens Russland brenner for, forteller prosjektleder Eugenia Khoroltseva etter trenerkurset i St. Petersburg 16. og 17. februar.

De 16 kursdeltakerne kom fra Petrozavodsk, Murmansk, Arkhangelsk, Kaliningrad, Pskov, Velikj Novgorod og St. Petersburg. Målet med samlingen var å styrke pedagogenes kompetanse til å utvikle undervisningsmetoder i demokrati og menneskerettigheter.

Lage egne undervisningsopplegg

For å inspirere deltakerne, inviterte Khoroltseva dem med i et spennende gruppearbeid om ytrings- og informasjonsfrihet. Også vår russiske partner viste eksempler på gode deltakende metoder. Deretter var det pedagogenes tur. De skulle ta utgangspunkt i temaer de synes er viktige i dagens russiske skole. Stemmerett og valg, forbud mot tortur og nedverdigende behandling, migrasjon og integrering, funksjonshemmedes rett til utdanning, samt faglige rettigheter for lærerne, var emnene som ble valgt. Før de utviklet egne opplegg, skulle de identifisere metoder som allerede finnes. Viktigheten av å ha et undervisningsmål ble understreket: Hva skal elevene sitte igjen med? Etter oppleggene var utviklet, ble de prøvd ut på de andre.

Studieturer til Oslo og Stockholm

Deltakerne har tidligere vært med på grunnkurs i egne regioner. Etter en søknadsprosess ble de valgt ut til å være med på trener-kurset i St. Petersburg. Senere i vår skal de være med på studieturer til Stockholm og Oslo. Ved å besøke skoler og andre utdanningsinstitusjoner, er målet å lære mer om norsk og svensk satsning på å utvikle demokratikompetanse i skolen.

Bakgrunn

Menneskerettighetsakademiet (MRA) samarbeider med svenske og russiske organisasjoner om å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Nord-Vest-Russland. Tittelen på prosjektet er "Human rights and citizenship education for all. Effective methods of teaching". Aktiviteter som skal gjennomføres i regi av prosjektet er en rekke to-dagers workshops, et trainer-for trainer-kurs og studieturer. Foruten MRA, er partnerne St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky og SILC, en svensk stiftelse som arbeider med menneskerettigheter og demokratibistand. 

Prosjektet er støttet med midler fra Nordisk Ministerråd.

Nedenfor er noen bilder fra kurset: